Här kan du läsa några dikter ur ”bortom bakom”

enbro3 enbro4

 

krakanochlarkan1krakanochlarkan2

 

 

hjartslagenviskar hjartslagenviskar

 

 

kanslanshand

 

 

regnsvagtkaffe regnsvagtkaffe